+48 601-182-991

sklep@coralhouse.pl

zł0.00

Brightwell Aquatics Alkalin8.3 500ml

Alkalin 8.3 - Skoncentrowany bufor KH dla wszystkich akwariów morskich

- wysokowydajny roztwór podnoszący KH (bufor KH)
- pomaga w zwiększeniu stabilności pH w akwarium, poprzez podniesienie zasadowości
- jest źródłem węglanów, będących głównym składnikiem aragonitu, który jest wykorzystywany przez organizmy tworzące rafę do budowy ich szkieletów
- ciągłe stosowanie podnosi pH do momentu w uzyskania poziomu 8,3, w którym to pH pozostaje niezmienne, a KH rośnie dalej
- ponad 50% bardziej skoncentrowany od produktów konkurencyjnych
- stworzony przez hydrobiologa 

Zasadowość, nazywana również twardością węglanową lub zdolnością buforową, jest pojęciem ilościowej stabilności pH w roztworze, takim jak woda akwariowa. Zasadowość jest niezmiernie ważna w akwarium morskim, ze względu na sposób, w jaki wpływa na pH. Słabe kwasy tworzone w akwarium w trakcie oddychania tlenowego i rozkład materii organicznej powodują stopniowe obniżanie zasadowości. W przypadku pozostawienia bez kontroli, alkaliczność spadnie poniżej poziomu krytycznego, kiedy to pH zaczyna się nagle gwałtownie zmieniać (codzienne zmiany pH na poziomie +/- 0,2 są normalne), co wywołuje stres u zwierząt żyjących w akwarium. Zasadowość spada także w trakcie wytwarzana aragonitu (wagowo w 60% składa się z węglanów) przez organizmy budujące rafę, a więc utrzymanie jej na odpowiednim poziomie jest bardzo ważne dla ich szybkiego wzrostu. 
Utrzymanie zasadowości w akwariach morskich na poziomie 7 - 12 dKH powinno utrzymać pH w pożądanym zakresie. Tempo, w jakim spada zasadowość (KH) zależy od obsady, rodzaju oświetlenia, wskaźnika przepływu wody i innych warunków biologiczno, fizyczno - chemicznych, dlatego każde akwarium będzie miało inne wymagania dla suplementacji preparatem buforującym. Wszystkie płynne preparaty firmy Brightwell Aquatics wykonane są w oparciu o oczyszczoną wodę i składniki o wysokiej czystości. Brightwell Aquatics opracowuje preparaty do akwarium w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem obserwacji i pomiarów, a nie teorii. 

Instrukcje stosowania: 

Podstawowa: Wstrząsnąć produkt przed użyciem. Dodawać preparat codziennie w ilości 5 ml (1 nakrętka) na każde 114 litrów wody, do uzyskania pożądanej zasadowości (poziomu KH), następnie dozować codziennie lub tygodniowo w ilości jakiej potrzeba do utrzymania zasadowości między 7 - 12 dKH. Preparat w opakowaniu 250 ml używany zgodnie z instrukcją, wystarczy na 5678 litrów. 

Zaawansowane: Określić poziom KH w akwarium za pomocą dokładnego testu. Wstrząsnąć produkt przed użyciem. Każdy ml preparatu Brightwell Aquatics ALKALIN8.3 podnosi zasadowość w 3,785 l wody o 3,1 dKH (1,1 meg/L). Jeśli początkowo zasadowość w akwarium jest niższa niż 7 dKH, dodawać ten produkt codziennie w ilości 5 ml na 38 litrów wody do uzyskania pożądanego poziomu KH, następnie dawkować codziennie lub raz w tygodniu w odpowiedniej ilości (patrz poniżej). Dla drobnych korekt zasadowości, dodać 5 ml (1 łyżeczka) Alkalin8.3 na każde 114 litrów wody w akwarium w celu utrzymania zasadowości w odpowiednim zakresie. Zawsze staraj się utrzymywać zasadowość w zakresie + / - 1 dKH. W celu ustalenia dziennej dawki (lub tygodniowej) preparatu Alkalin8.3 potrzebnej do utrzymania stabilnej zasadowości, należy określić szacunkową ilość wody w całym systemie, a następnie podzielić dzienny spadek poziomu KH przez 3,1 (w przypadku pomiaru zasadowości poprzez skalę dKH). Wynik z dzielenia należy pomnożyć przez ilość wody w systemie. Uzyskana wartość to ilość roztworu wyrażona w ml. Zalecana jest suplementacja codzienna, gdyż zasadowość i pH są wówczas bardziej stabilne (bardziej naturalne środowisko), niż w przypadku podawania cotygodniowego, w którym to zasadowość osiąga szczytową wartość zaraz po podaniu, a następnie spada stopniowo przez resztę tygodnia. 

Uwaga: Jeśli pH nie osiągnie pożądanego poziomu podczas korzystania z tego produktu, może być konieczne jego zwiększenie poprzez dodanie preparatu Brightwell Aquatics PH +. 

UWAGA !!! - Zawiera węglany i wodorowęglany. Szkodliwy po połknięciu. W przypadku połknięcia: podać wodę i skontaktować się z lekarzem. Może powodować podrażnienia oczu lub skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczone powierzchnie skóry przemyć dużą ilością wody z mydłem. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. 

UWAGA! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia przez ludzi. 

Skład: woda, mieszanina węglanów, wodorowęglanów, siarczanów i boranów sodu i potasu

Brightwell Aquatics Alkalin8.3 500ml


  • Producent:

    Brightwell Aquatics
  • Dostępność:

    Produkt na zamówienie
Cena: zł74.89
Zawiera 23% podatku VAT (zł14.00)

Ilość:


PayU Raty

Produkty powiązane